Политика за поверителност

При използването на интернет страница и онлайн магазин www.bgsvetlina.com Вашите лични данни се обработват от фирма „АДАМАНТИ“ ООД, ЕИК: 200676023, със седалище и адрес на управление гр. София 1632, ж.к. „Овча купел“, бл. 514, вх. В, тел: 0888 46 65 01, имейл: bgsvetlina@gmail.bg или adamanty@abv.bg. Дружеството е регистрирано като Администратор на лични данни в Комисията за защита на личните данни. Съгласно Закона за защита на личните данни, потребителите имат право на достъп до собствените си лични данни, които са предоставили и са станали известни на „АДАМАНТИ“ ООД, както и на поправка или заличаване на тези лични данни. Създавайки поръчка в нашия онлайн магазин www.bgsvetlina.com, потребителите изрично се съгласяват, предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани от „АДАМАНТИ“ ООД по електронен път, с цел доставка на поръчани стоки и при необходимост да получат помощ от наш служител. За да може да направите онлайн покупка през нашия сайт е необходимо да си направите регистрация с име за достъп до системата и парола, които знаете само Вие. Длъжни сте да пазите името и паролата си за достъп грижливо! Необходимо е да преминете процедурата по регистрация, попълвайки всички необходими данни, за да може заявките Ви да бъдат обработвани бързо и точно. За целта трябва да въведете в системата следните данни, с които да бъдете идентифицирани: име, фамилия, адрес за контакт/ адрес за доставка, телефонен номер, имейл адрес. Ако информацията за Платеца се различава от информацията за доставка, трябва да се въведат данните и за двете лица. Ако имате проблем с регистрацията на Вашия профил, може да разгледате статиятa КАК ДА НАПРАВЯ ПОРЪЧКА САМО В 6 СТЪПКИ от нашия раздел с Новини или ни пишете на имейл bgsvetlina@gmail.com. Фирма „АДАМАНТИ“ ООД обработва Вашите лични данни с цел да Ви предоставя качествени услуги, свързани с покупката на стоки от сайта www.bgsvetlina.com. Тъй като всяка заявка се явява договор, то Вашите данни са необходими, за да може да се идентифицират и двете страни и да са ясни правата и задълженията им. В случай на покупка, данните са ни необходими, за да се свържем с Вас при обработката на заявката. Цели на обработката:
 • установяване на самоличността Ви;
 • управление и изпълнение на Вашите заявки за продукти или услуги;
 • изготвяне на оферти по електронен път;
 • изготвяне и изпращане на сметка/фактура за продуктите и/или услугите, които използвате при нас;
 • цялостно обслужване по нашите продукти;
 • предявяване на права по рекламации;
 • уведомление за всичко, свързано с продуктите и услугите, които ползвате при нас;
 • изготвяне на потребителски профил и поддържане на клиентската история; запазване на кореспонденция във връзка с направени поръчки, обработка на заявки, рекламации и др.
На това основание обработваме следните данни:
 • лични данни за контакт – адрес за контакт, телефонен номер и имейл;
 • данни за идентификация – име и фамилия;
 • данни за направените поръчки чрез потребителския профил;
 • електронна поща, писма, информация за заявките Ви за отстраняване на проблеми, жалби, молби, оплаквания;
 • друга обратна връзка, която получаваме от вас;
 • всяка друга информация, която е необходима за предоставяне на конкретната услуга и без която услугата не би могла да бъде предоставена;
 • клиентски номер, код или друг идентификатор, създаден за идентификация на потребители;
 • други лични данни, предоставени от вас или от трето лице при сключване или по време на действие на договор с нас и по-конкретно: трите имена, данни за профил в социални мрежи, данни за контакт, лице за контакт; потребителско име, парола (при регистрация в интернет страница ни или друга подобна услуга);
Предоставяне на Вашите данни на трети лица:
 • Доставчици на куриерски и пощенски услуги – с цел осъществяване на доставка на заявените от Вас стоки;
 • Доставчик на счетоводни услуги – с цел водене на счетоводната документация, свързана с Вашите заявки;
 • Доставчик на правни услуги – само в случаите, в които има възникнали правни спорове по отношение на изпълнението на договорните ни взаимоотношения;
 • Доставчици на банкови/ финансови услуги – с цел осъществяване на плащания по направените от Вас заявки (банка „ДСК“ ЕАД, Easypay, ePay.bg или с наложен платеж чрез куриерската фирма);
 • Лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработката на лични данни и необходими за дейността на дружеството;
 • Лица, извършващи консултантски услуги в различни области;
 • В предвидените от съответен закон случаи е възможно предоставяне на Вашите лични данни на компетентния държавен орган (физическо или юридическо лице);
 • Предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството нормативни актове.
Съгласно Закона за защита на личните данни субектите на данни имат следните индивидуални права във връзка с обработването на личните им данни:
 • ПРАВО НА ДОСТЪП – Правото на достъп до личните данни, обработвани от „АДАМАНТИ“ ООД или от трета страна – от името на „АДАМАНТИ“ ООД.
 • ПРАВО НА КОРИГИРАНЕ – Правото да бъдат изменени или изтрити неточни или непълни лични данни.
 • ПРАВО НА ЗАЛИЧАВАНЕ – Правото да бъдат окончателно премахнати личните данни.
 • ПРАВО НА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОБРАБОТВАНЕТО – Правото да поискат от „АДАМАНТИ“ ООД временно или окончателно да прекрати обработването на всички или някои от личните данни на субекта на данните.
 • ПРАВО НА ПРЕНОСИМОСТ НА ДАННИТЕ – Правото да получат личните си данни в структуриран,широко използван, пригоден за машинно четене и оперативно съвместим формат, даващ им възможност личните им данни да бъдат предоставени на друг администратор на данни от самите тях или от „АДАМАНТИ“ ООД.
 • ПРАВО НА ВЪЗРАЖЕНИЕ – Правото на възражение срещу обработването на личните им данни, когато обработването се основава на съображения от обществен интерес или легитимен интерес, или се обработват за целите на директния маркетинг.
Оттегляне на съгласието Предоставените съгласия могат да бъдат оттеглени по всяко време. Ако оттеглите съгласието си за обработване на лични данни, ние няма да използваме личните Ви данни и информация за определените по-горе цели. За да оттеглите даденото съгласие достатъчно е да се свържете с нас на посочените контакти. На основание даденото от Вас съгласие обработваме Вашия имейл и друга информация, за която изрично сте се съгласили. Данните, събрани на това основание, изтриваме при искане от Ваша страна или 5 години след първоначалното им събиране. Право на жалба до надзорния орган Може да подадете жалба срещу незаконосъобразно обработване на личните Ви данни до Комисия за защита на личните данни: Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, Център за информация и контакти – тел. 02/91-53-518 Електронна поща: kzld@cpdp.bg Интернет страница: www.cpdp.bg Ако имате допълнителни въпроси, относно обработката и съхранението на Вашите лични данни, моля свържете се с нас чрез формата за контакт или на имейл: bgsvetlina@gmail.com. Екипът на BGSVETLINA